Το δωμάτιο είναι το κέντρο του σύμπαντος και της φαντασίας ενός παιδιού, το κέντρο του παιχνιδιού!